ERASMUS+

ERASMUS+

Mis on Erasmus+ programm?

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus-, noorte ja spordivaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure.

Tallinna Kopli Ametikoolile on omistatud Erasmuse õpirände akrediteering kutsehariduse valdkonnas. Akrediteeringu kehtivusajaks on 01.01.2024 – 31.12.2027.

Õpirändes saavad õppurid ja haridustöötajad õppida või teha praktikat välisriigis, kohtuda uute inimestega ja täiendada end huvipakkuval teemal.

Programm katab osalejate elamiskulud (reisi-, majutus-, kindlustuskulud jms.) õpirände jooksul, kuid osalejal tuleb arvestada ka võimalike omapoolsete kulutustega, sh toitlustus.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

Europassi CV (allalaetud fail) ja motivatsioonikiri saata aadressile arendusjuht@tkak.eelink opens on new page

Kandidaatide hindamisel arvestatakse järgmisi tingimusi:

  • Motivatsioon osaleda õpirändes
  • Puuduvad õppevõlgnevused ja põhjuseta puudumised
  • Vastutustunne endale võetud kohustuste täitmisel
  • Omandatud praktikaks vajalikud alusteadmised ja oskused
  • Võõrkeeleoskus suhtlustasandil (inglise keel või muu sihtriigi keel)
  • Tähtajaks esitatud kandideerimisdokumendid

Õpilase sobivust hindavad õppesuunajuht, rühmajuhendaja ja projektikoordinaator. Vajadusel konsulteeritakse ka erialaõpetajatega.

Õpirändes osaleja võtab endale kohustuse:

  • Osaleda ettevalmistavatel infotundidel.
  • Enne praktikale asumist allkirjastada lepingud (Erasmus+ õpirändes osaleja leping ja koolipoolne praktikaleping).
  • Praktika jooksul täita praktikapäevikut.
  • Pärast praktikat täitma praktikaaruande ja Erasmus+ õpirände tagasisideküsimustiku, mis laekub automaatselt osaleja e-mailile peale õpirände lõppu.

Lisainfot annab ja küsimustele vastab Erasmus+ projektikoordinaator Valeria Grinevskaja arendusjuht@tkak.eelink opens on new page

Avaldatud 07.02.2024. Viimati muudetud 07.02.2024.